Тест толерантности к глюкозе у беременных методика виконання

Категория Инсулин

Инсулин. диабет. все вопросы [архив] — страница 2 — городские форумы днепропетровска

На виконання Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009-2013 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 № 877, з метою забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення та раціонального використання бюджетних коштів

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
1.1. Розрахунки для визначення потреби хворих на цукровий діабет у лікарських засобах та виробах медичного призначення, що додаються.
1.2. Критерії оцінки ефективності лікування (оцінки глікемічного контролю) хворих на цукровий діабет, що додаються.
1.3. Категорії хворих на цукровий діабет, які потребують забезпечення препаратами інсуліну у картриджах, що додаються.
2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:
2.1. Забезпечити:
дотримання розрахунків для визначення потреби хворих на цукровий діабет у лікарських засобах та виробах медичного призначення;
проведення оцінки ефективності лікування (оцінки глікемічного контролю) хворим, які отримують лікування препаратами інсуліну, насамперед дітям віком до 18 років, вагітним та хворим, які лікуються аналогами інсуліну, шляхом 4-кратного (кожні 3 місяці) вимірювання рівня глікованого гемоглобіну, іншим категоріям хворих на цукровий діабет — шляхом не менше, ніж 2-кратного (двічі на рік) вимірювання рівня глікованого гемоглобіну;
виділення з місцевих бюджетів коштів на закупівлю засобів самоконтролю, медичного обладнання та витратних матеріалів для вимірювання рівня глюкози в крові, рівня глікованого гемоглобіну в крові та рівня мікроальбумінурії в сечі;

контроль за вартістю лікарських засобів та виробів медичного призначення для профілактики, діагностики та лікування хворих на цукровий діабет та його ускладнень, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів;

постійний моніторинг за станом забезпечення хворих на цукровий діабет медичною допомогою, зокрема лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

раціональне використання коштів державного та місцевих бюджетів на профілактику, діагностику та лікування хворих на цукровий діабет та його ускладнень;

подання до Департаменту розвитку медичної допомоги протягом місяця після завершення процедури закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення для профілактики, діагностики та лікування хворих на цукровий діабет та його ускладнень копії документації та копії договорів із постачальниками;
створення та ефективне функціонування лікувально-діагностичних кабінетів («Діабетична стопа», «Діабетична ретинопатія», навчання самоконтролю хворих на цукровий діабет);
отримання гуманітарної допомоги у вигляді лікарських засобів та виробів медичного призначення виключно після погодження МОЗ.

2.2. При збільшенні понад 3 % питомої ваги хворих на цукровий діабет, які лікуються аналогами інсуліну, та понад 20% питомої ваги хворих, які лікуються препаратами генно-інженерних інсулінів у картриджах, забезпечувати цих хворих препаратами інсуліну за рахунок додаткових коштів з місцевих бюджетів.

3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров’я та науково-дослідних установ, які підпорядковані МОЗ та НАМН України, головним позаштатним спеціалістам територіальних органів охорони здоров’я із спеціальностей «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія»:

3.1. У разі відсутності позитивної динаміки стану глікемічного контролю у хворих, які отримують лікування аналогами інсуліну через 6 місяців з моменту їх призначення, розцінювати таке лікування як неефективне і забезпечити комісійний перегляд схеми лікування з призначенням такому хворому генно-інженерних препаратів інсуліну.

3.2. Забезпечити комісійне призначення аналогів інсуліну.

3.3. Забезпечити, у разі потреби, направлення хворих на цукровий діабет на консультацію та госпіталізацію до профільних закладів охорони здоров’я та науково-дослідних установ.

4. Директору Департаменту розвитку медичної допомоги Хобзею М.К.забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Бідного В. Г.
Міністр З.М.Митник

Метки: , , , ,

Оставить комментарий